Professionals

Iemand helpen bij stoppen met roken

Informatie per beroepsgroep

Links

  • Rokeninfo.nl

    Meer informatie over roken kun je vinden op rokeninfo.nl. Hier staan onder meer recente cijfers over roken, informatie over thema’s als roken en zwangerschap, (mee)roken en opvoeding en wettelijke voorschriften.

    Ook kent rokeninfo.nl een deel voor professionals met uitgebreide informatie over het onderwerp voor zorgverleners en beleidsmedewerkers.

  • Platform Stoppen met Roken

    Het platform Stoppen met Roken is bedoeld voor zorgprofessionals die zich (gaan) bezighouden met stoppen met roken van hun patiënten door te vragen naar rookgedrag, door te motiveren om te stoppen en/of gestopt te blijven, door een stopadvies te geven en/of door (intensieve) begeleiding te bieden of hiernaar te verwijzen.