Over ikstopnu.nl

De website ikstopnu.nl is gemaakt door het Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De inhoud van de site is afgestemd met diverse (ervarings)deskundigen:

  • Er is een klankbordgroep ingesteld, waarin de Alliantie Nederland Rookvrij! Het Partnership Stop met Roken, het Nederlands Huisartsen Genootschap, rookstoppoli’s, universiteiten en het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken vertegenwoordigd zijn.
  • Rokers hebben via een rokerspanel commentaar gegeven in verschillende fasen van de ontwikkeling. De bouw ligt in handen bij Stuurlui te Utrecht, vormgeving is gedaan door FKKR.

Ervaringen van échte mensen

De mensen in de video’s op de website zijn allemaal echt gestopt met roken en vertellen hun eigen verhaal. Geen van deze mensen is acteur.

Wetenschappelijke basis

De informatie op deze website is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. De kwaliteit wordt bewaakt door inhoudelijk experts van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging van het Trimbos-instituut.

Auteursrecht en beeldmateriaal

De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Bij gebruik van teksten is vermelding van de bron dan ook verplicht. Beeldmateriaal mag niet worden gebruikt zonder contact en expliciete toestemming van de redactie.