Ga naar de inhoud

Over ikstopnu.nl

Ikstopnu.nl is dé onafhankelijke website over stoppen met roken. De informatie op de website is betrouwbaar en door onderzoek onderbouwd. Je vindt hier tips die jou helpen om te stoppen met roken of gestopt te blijven. Deze website is gemaakt door het Trimbos-instituut. De website is financieel ondersteund door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De inhoud is afgestemd met diverse (ervarings)deskundigen. Zo kun je ervan uitgaan dat onze informatie klopt.

Ervaringen van échte mensen

De mensen in de video’s op de website zijn allemaal echt gestopt met roken. Zij vertellen hun eigen verhaal. Geen van deze mensen is acteur.

Wetenschappelijke basis

De informatie op deze website is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. De kwaliteit wordt bewaakt door inhoudelijk experts van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging van het Trimbos-instituut.

Auteursrecht en beeldmateriaal

De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd. Bij gebruik van teksten is vermelding van de bron dan ook verplicht. Beeldmateriaal mag niet worden gebruikt zonder contact en schriftelijke toestemming van de redactie.

Credits beeldmateriaal

Animatievideo’s – Behandeling Begrepen (medische animaties)
Video’s ambassadeurs Ikstopnu – Oldmates (video & montage) i.s.m. Bo van der Meer (regie)
Fotografie ambassadeurs Ikstopnu – Roswitha de Boer
Rechtenvrije fotografie – Pexels

Kwetsbaarheid melden

Bij het Trimbos-instituut vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ga naar deze pagina als je een zwakke plek wil melden.

Promotional

We zijn er voor jou

Voor vragen en motivatie. Of een luisterend oor. Je kunt gratis met onze Stoplijn bellen: 0800-1995 of chatten.
Neem contact op
Open chat Stoplijn: 0800-1995