HomeVraag en antwoordZijn sigaretten en shag even ongezond?

Sigaretten of shag: wat is slechter?

Sigaretten en shag zijn even ongezond. De gezondheidsrisico’s zijn vergelijkbaar. Bij zowel shag als sigaretten krijgt de roker de giftige verbrandingsproducten van tabak binnen, zoals teer en koolmonoxide. Deze stoffen zijn de belangrijkste veroorzakers van schade aan de gezondheid.

Veel rokers denken dat filtersigaretten minder slecht zijn dan shag. Daar zit een logische gedachte achter. Filters halen een deel van de teer uit tabaksrook. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat mensen daardoor minder teer binnenkrijgen. Mensen die met filters roken nemen waarschijnlijk meer trekjes per sigaret. Daardoor krijgen ze alsnog evenveel teer binnen als mensen die shag roken.

Evenveel giftige stoffen in sigaretten als shag

Er is wel eens onderzoek gedaan naar hoeveel giftige stoffen mensen in hun bloed hebben nadat ze een sigaret of een shagje hebben gerookt. De onderzoekers stelden vast dat shagrokers en sigarettenrokers ongeveer evenveel kankerverwekkende stoffen in hun lichaam hebben.

Filter maakt sigaretten niet minder ongezond

Een sigarettenfilter geeft de illusie dat het roken minder schadelijk is. Een filter op de sigaret is dus een handige marketingtruc die helpt meer sigaretten te verkopen.

Light-sigaretten net zo schadelijk

‘Light-sigaretten’ beloven minder teer uit te stoten dan andere filtersigaretten. Maar uit onderzoek blijkt dat de light-sigaretten net zo gevaarlijk zijn als gebruikelijke sigaretten.

E-sigaret is ook ongezond

E-sigaretten verbranden geen tabak, maar verdampen een vloeistof waarin nicotine zit. Daardoor zijn e-sigaretten minder schadelijk dan sigaretten of shag. Toch zijn e-sigaretten nog steeds ongezond. De rook van een e-sigaret bevat schadelijke stoffen die bijvoorbeeld ontstaan als de metalen onderdelen warm worden.

Lees meer over de voordelen en nadelen van e-sigaretten. 

Deel deze pagina met jezelf of iemand anders

Browser:

Compass:

Search:

Marker: